Partnerzy

  • Logo 1
  • fibrain logo male

Patronat honorowy

Marszałek Województwa Podkarpackiego
Władysław Ortyl 

Prezydent Miasta Rzeszowa
Konrad Fijołek

 

 

Rektor Politechniki Rzeszowskiej
prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego
prof. dr hab. Sylwester Czopek

 

 

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej
prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman

Patronat Medialny

WE

 

e-Podkarpackie

herb_pole_podst
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

W 2007 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w ramach struktur Urzędu Marszałkowskiego powołał Departament Społeczeństwa Informacyjnego, któremu zlecona została realizacja projektów teleinformatycznych wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim.

W 2008 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął jednomyślnie Strategię Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, która była narzędziem sprzyjającym osiąganiu konsensusu skupionego wokół innowacyjnych rozwiązań na rzecz rozwoju województwa.

Decyzje te przyczyniły się do zrealizowania trzech dużych projektów unijnych o charakterze regionalnym, strategicznym i systemowym. Środki na współfinansowanie projektów pochodziły
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, budżetu Państwa oraz budżetu Województwa.

Podkarp_Siec Szerokopasm_logo
Projekt budowy Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej na terenie Podkarpacia o wartości 322 010 128,24 zł, realizowany był w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne w modelu zaprojektuj-wybuduj-operuj. Podkarpacka sieć szerokopasmowa to 2065 km kabla światłowodowego, połączonego 203 węzłami oraz zarządzana przez dwa Centra Zarządzania Siecią. Aktualnie sieć jest dostępna na równych prawach dla wszystkich operatorów i dostawców usług telekomunikacyjnych, którzy chcieliby świadczyć usługi lub budować własną infrastrukturę na terenie województwa.

PSeAP_logo
PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej o wartości 98 669 023,89  zł realizowany był w partnerstwie z 14 powiatami i  145 gminami z terenu województwa.  Polegał na zbudowaniu bezpiecznego i skutecznego narzędzia komunikacji pomiędzy interesantem i urzędem w postaci Systemu e-Usług Internetowych zintegrowanego z Systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów.   Zakresem swoim objął  budowę regionalnego środowiska e-administracji oraz modernizację infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji samorządowej w województwie podkarpackim. W nowej unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 rozpoczęto realizację projektu PSeAP-2 mającego na celu informatyzację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

logotyp PSIM v4-krzywe_pionowe
W ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej, którego wartość wyniosła  60 222 341,48 zł wdrożono zintegrowane systemy dziedzinowe w obszarach obsługi procesów ochrony zdrowia, radiologii i  administracji w 8 szpitalach wojewódzkich. Zakres wdrożenia objął  infrastrukturę sprzętową, sieciową, oprogramowanie aplikacyjne, narzędziowe i systemowe. W ramach projektu zbudowano Regionalne Centrum Informacji Medycznej wraz z  e-usługami dla pacjentów
i pracowników szpitali, tj. elektroniczna rejestracja czy gromadzenie danych medycznych o pacjentach.

Głównym celem realizacji projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej jest poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie wojewódzkiej, otwartej, cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług. System informacji przestrzennej umożliwi ponadto zarządzanie tymi danymi, przetwarzaniem i udostępnianiem ich w formie zintegrowanej zarówno społeczeństwu jak
i instytucjom publicznym.

Partnerzy

  • Logo 1
  • fibrain logo male

Patronat honorowy

Marszałek Województwa Podkarpackiego
Władysław Ortyl 

Prezydent Miasta Rzeszowa
Konrad Fijołek

 

 

Rektor Politechniki Rzeszowskiej
prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego
prof. dr hab. Sylwester Czopek

 

 

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej
prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman

Patronat Medialny

WE

 

Partnerzy instytucjonalni

 

Miasto Rzeszów wspiera
organizację obchodów
Światowego Dnia Telekomunikacji
i Społeczeństwa Informacyjnego 2022
na Podkarpaciu

Organizatorzy

logoPTI_odz.podkarpacki

 

organizator_sepOR