Partnerzy

  • Logo 1
  • fibrain logo male
  • zeto-rzeszow

Patronat honorowy

Marszałek Województwa Podkarpackiego
Władysław Ortyl

Rektor Politechniki Rzeszowskiej
prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego
prof. dr hab. Sylwester Czopek

 

 

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej
prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman

Patronat Medialny

WE

spektrum - logo

e-Podkarpackie

herb_pole_podst
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

W 2007 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w ramach struktur Urzędu Marszałkowskiego powołał Departament Społeczeństwa Informacyjnego, któremu zlecona została realizacja projektów teleinformatycznych wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim.

W 2008 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął jednomyślnie Strategię Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, która była narzędziem sprzyjającym osiąganiu konsensusu skupionego wokół innowacyjnych rozwiązań na rzecz rozwoju województwa.

Decyzje te przyczyniły się do zrealizowania trzech dużych projektów unijnych o charakterze regionalnym, strategicznym i systemowym. Środki na współfinansowanie projektów pochodziły
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, budżetu Państwa oraz budżetu Województwa.

Podkarp_Siec Szerokopasm_logo
Projekt budowy Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej na terenie Podkarpacia o wartości 322 010 128,24 zł, realizowany był w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne w modelu zaprojektuj-wybuduj-operuj. Podkarpacka sieć szerokopasmowa to 2065 km kabla światłowodowego, połączonego 203 węzłami oraz zarządzana przez dwa Centra Zarządzania Siecią. Aktualnie sieć jest dostępna na równych prawach dla wszystkich operatorów i dostawców usług telekomunikacyjnych, którzy chcieliby świadczyć usługi lub budować własną infrastrukturę na terenie województwa.

PSeAP_logo
PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej o wartości 98 669 023,89  zł realizowany był w partnerstwie z 14 powiatami i  145 gminami z terenu województwa.  Polegał na zbudowaniu bezpiecznego i skutecznego narzędzia komunikacji pomiędzy interesantem i urzędem w postaci Systemu e-Usług Internetowych zintegrowanego z Systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów.   Zakresem swoim objął  budowę regionalnego środowiska e-administracji oraz modernizację infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji samorządowej w województwie podkarpackim. W nowej unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 rozpoczęto realizację projektu PSeAP-2 mającego na celu informatyzację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

logotyp PSIM v4-krzywe_pionowe
W ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej, którego wartość wyniosła  60 222 341,48 zł wdrożono zintegrowane systemy dziedzinowe w obszarach obsługi procesów ochrony zdrowia, radiologii i  administracji w 8 szpitalach wojewódzkich. Zakres wdrożenia objął  infrastrukturę sprzętową, sieciową, oprogramowanie aplikacyjne, narzędziowe i systemowe. W ramach projektu zbudowano Regionalne Centrum Informacji Medycznej wraz z  e-usługami dla pacjentów
i pracowników szpitali, tj. elektroniczna rejestracja czy gromadzenie danych medycznych o pacjentach.

Głównym celem realizacji projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej jest poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie wojewódzkiej, otwartej, cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług. System informacji przestrzennej umożliwi ponadto zarządzanie tymi danymi, przetwarzaniem i udostępnianiem ich w formie zintegrowanej zarówno społeczeństwu jak
i instytucjom publicznym.

Partnerzy

  • Logo 1
  • fibrain logo male
  • zeto-rzeszow

Patronat honorowy

Marszałek Województwa Podkarpackiego
Władysław Ortyl

Rektor Politechniki Rzeszowskiej
prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego
prof. dr hab. Sylwester Czopek

 

 

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej
prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman

Patronat Medialny

WE

spektrum - logo

Partnerzy instytucjonalni

 

 

Informatyzacja Podkapracia

Organizatorzy

logoPTI_odz.podkarpacki

 

organizator_sepOR

 

weii